<%@ Master Language="C#" %> CV Kjetil Ofte

                              

 

Navn:              Kjetil Ofte

Adresse:          Hyllveien 16B

Poststed:         3408 TRANBY

Tlf: ( Jobb)  95121015

Født:12.11.52

 

PRAKSIS:

 

2012 -  DIREKTORATET FOR SAMUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Regionsjef

Region Øst-Norge

 

2010  -   2012      

OSLO SPORVEIER AS

               

                              Sakkyndig driftsleder/sjefsingeniør 1

                              Driftsleder       (høyspent)

                             Driftsansvarlig (lavspent)

       

2007-2010          

OSLO SPORVEIER

                             Avdelingssjef  Elektro /sjefsingeniør

                              Installatør gr. L

                              Installatør gr. H

                             Resultatansvarlig økonomi og HMS

                             Antall  ansatt: 60

 

 

 

2006-2007   

 MESTA

 

                   Driftsansvarlig Elektro Sør Øst

                   Resultatansvarlig økonomi og HMS

                   Antall  ansatt: 20

 

               Logo Fagskolen Tinius Olsen

 

                   Adjunkt: Faglærer i

                   - Fordypningsfag:  elektriske maskiner

                   - Prosjektering av elektriske anlegg

                   - Ledelse og organisasjon/Markedsføringsledelse

                  

 

2004-2006   

Rakkestad Energiverk AS

 

Energiverksjef/adm dir

Sakkyndig driftsleder

Installatør gr. L

Installatør gr. H

Antall  ansatte: 40

 

 

2003-2004   

Bane Produksjon Øst

Jernbaneverket

 

Fagsjef strømforsyning

Distriktssjef Øst

Installatør gr. L

Installatør gr. H

Antall ansatte:  555

                           

2001-2002   

Ing. Ofte Elektro

(Installasjon og

konsulent firma)

Elektrolærer ved Minerva vgs./fagskole. Alle elektrofag

 

1990-2001   

 Drammen Energiver

 

          Administrerende direktør i Norsk   Energimontasje AS (oms. 45/55 ansatte)

         Divisjonssjef El-entreprenør ved

         Drammen Energinett / Norsk  Energimontasje AS

         Driftssjef ved Drammen Energinett

         Overingeniør ved Drammen Energiverk .

Drammen Energinett

 

 

 

1988-1990    Statkraft

 

Avdelingsingeniør ved Tokke-verkene.

Stedlig ansvarlig for ny driftsentral

og kwh innsamling/systemansvarlig.

 

1978-1988  

Vest Telemark Kraftlag

 

Driftsassistent

Driftsingeniør

                              Installasjonsinspektør

 

1978                 

 Ingeniør NEBB Oslo.

 

1972-1975   Bjerks installasjons forretning

 

ELEKTROMONTØR

 

1987-1989

Formann i Høydalsmo Idrettslag

 

UTDANNELSE:

 

     1992 -1994       Bedriftsøkonomistudiet BI-Buskerud. 1994 

      1977- 1978         Ingeniørhøgskole i Porsgrunn.

     1975- 1977        Telemark Tekniske Fagskole i Porsgrunn.

     1969-1971         Videregående skole

 

Fagbrev/sertifikat o.l. :

 

·       Elektro installatør gr. H

·       Elektro installatør gr. L

   

Godkjenning som sakkyndig driftsleder.

·       Teleinstallatør

·       Installasjonsinspektør.

·       Elektromontør gruppe L.

     Dokumentert  kompetanse:

ATTESTER

KURS/UTDANNING

KURS

 

 

 

LIER  16.01.2019

 

 

 

Kjetil Ofte